grønne og blå blade på mørk blå

grønne og blå blade på mørk blå