Privatlivspolitik

Når du handler hos Rønde Stof

Vi beskytter dine personlige oplysninger, når du besøger og handler hos os. Vi ajourfører løbende indholdet i vores politik for hvordan dine personlige informationer behandles. Nedenfor kan du læse mere om hvordan dine personlige informationer behandles.

Registrering og anvendelse af personoplysninger

Vi er ansvarlige for alle personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse og fødselsdato, som du videregiver til os, eller som vi får oplyst, når du handler hos os, eller abonnerer på nyhedsbreve. Oplysningerne opbevares i virksomheden Rønde Stof, herunder kaldet Rønde stof, som naturligvis også tager ansvaret for disse fortrolige oplysninger. Når du videregiver dine personlige oplysninger til os, bekræfter du samtidigt, at vi kan anvende den indsamlede information til at opfylde vores forpligtelser over for dig og tilbyde dig den service, du forventer. Vi kan også få brug for oplysningerne til at komme i kontakt med dig, hvis der opstår problemer, når vi skal levere dine varer.

Dine rettigheder

Du har ret til at kontakte os og få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du bede om at få dem ændret eller slettet. Du kan når som helst tilbagekalde din tilladelse til, at vi bruger dine oplysninger med henblik på markedsføring – f.eks. ved udsendelse af nyhedsbrev eller tilbud. Du kan kontakte os ved at sende en e-mail til rondestof@mail.dk.

Hvad vi lover

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine oplysninger til tredjepart i markedsføringsøjemed uden for Rønde Stof. Oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at opfylde vores forpligtelser over for dig. Et eksempel på dette er, når vi videregiver dine adresseoplysninger til leverandører og speditører i forbindelse med levering af dine varer. Dine oplysninger opbevares kun så længe, som vi har behov for dem for at udføre vores ydelser, eller kun så længe loven kræver det.

Databeskyttelsespolitik (GDPR)

1. Introduktion
 1. Denne politik er senest opdateret 25. august 2023.
 2. Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet “Databeskyttelsespolitik”. Beskriver hvordan Rønde Stof, indsamler og behandler oplysninger om dig. Du vil også finde information om, hvordan du kan udøve dine rettigheder. Ved at bruge vores tjenester.
 3. Rønde Stof, CVR: 33610130 er “dataansvarlig” for de personoplysninger vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske gennem de kontaktoplysninger opstillet under pkt. 11.
 4. Betegnelser som “vi”, “os” eller “vores” er henvisninger til Rønde stof.
 5. Denne politik er udarbejdet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, herefter benævnt som “persondataforordningen”.

 

2. Vores grundlag for at indsamle og behandle personoplysninger
 1. Vi vil altid sørge for, at vi har legitimt grundlag til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Grundlaget for behandling kan variere afhængig af typen af oplysninger, og i hvilken sammenhæng vi indsamler dem.
 2. Vores primære grund til at indsamle dine personoplysninger, er for at vi kan opfylde den med dig indgåede kontrakt. Dvs. for at vi kan levere dine varer, når og hvor du ønsker at modtage dem, men også hvor det er vores legitime forretningsmæssige interesser at gøre det – f.eks. forbedring af vores hjemmeside og services, eller for at foretage målrettet markedsføring, f.eks. igennem nyhedsbreve med mere.
 3. Vi vil aldrig sende dig direkte markedsføring af nogen art, uden dit samtykke hertil.

 

3. Hvordan indsamler vi personoplysninger?
 1. Personoplysninger indsamles primært i kraft af, at du laver en ordre hos os. Det kan være via vores hjemmesider rondestof.dk (f.eks. iOS eller Android), telefonisk igennem vores kundeservice, eller i vores butik.
 2. Øvrige kilder hvor du frivilligt afgiver personoplysninger er f.eks. men ikke begrænset til:
  2.1. Kontakt formular på vores hjemmesider
  3.2.2. Henvendelser indsendt på e-mail
  3.2.3. Jobansøgninger eller CV’er indsendt på e-mail
  3.2.4. Kundeundersøgelser foretaget digitalt eller telefonisk
  3.2.5. E-mail marketing, blandt andet i form af nyhedsbreve
  3.2.6. Medlem af vores kundekonto

 

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvorfor?
 1. Oplysninger som du afgiver frivilligt når du foretager et køb, melder dig til vores nyhedsbrev eller tilmelder dig vores kundekonto, så du kan se dine fremtidige køb.
 2. Oplysningerne er navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse og anden info vedrørende de varer du måtte bestille.
 3. Vi gemmer personoplysninger for at;
  3.1. Registrere dig som kunde første gang du handler hos os.
  4.3.2. Kunne opfylde vores købskontrakt med dig.
  4.3.3. Sende dig statusopdateringer på din bestilling.
  4.3.4. Sende dig markedsføring, hvis du har givet dit samtykke hertil.
  4.3.5. Svare på dine spørgsmål du måtte have vedr. din ordre.
  4.3.6. Kontakte dig for feedback på din købsoplevelse.
  4.3.7. Foretage kundeundersøgelser.
  4.3.8. Udføre analyser og research for at udvikle vores tjenester og services.

 

5. Hvem deler vi personoplysninger med?
 1. Vi kan dele personoplysninger med følgende modtagere, modtagerne vil ikke modtage alle personoplysninger vi har registreret – men er ikke begrænset hertil.
  1.1. Selskaber inden for vores koncern.
  5.1.2. Tredjeparter, der understøtter vores tjenester – Det kan f.eks. være markedsføringspartnere, firmaer vi benytter til statistik eller salgsprognoser.
  5.1.3. Ethvert kompetent retshåndhævende organ, tilsyns- eller offentlig myndighed, domstol eller anden tredjepart, hvor vi mener, at videregivelse er nødvendig i henhold til gældende lovgivning eller forordninger.
 1. Vi deler ikke personoplysninger til tredjepart, uden en lovpligtig databehandleraftale er indgået mellem os og tredjepart.
 2. Vi vil aldrig sælge, distribuere eller på anden måde dele dine personoplysninger, medmindre vi har dit samtykke.

 

6. Dine rettigheder
 1. Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.
 2. Identifikationskrav
  2.1. Persondataforordningen stiller krav om identifikation hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Dette er for at sikre at uvedkommende ikke kan få indsigt i, ændre, slette eller overføre dine personoplysninger.
  6.2.2. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, skal du derfor fremsætte en skriftlig henvendelse til os. Se kontaktoplysninger opstillet under pkt. 11.
  6.2.3. Gyldig identifikation kan være følgende:
  6.2.3.1. Henvendelsen sker fra den e-mailadresse der er registreret med de oplysninger der ønskes oplyst, ændret, slettet eller overført.
  6.2.3.2. Der er oplyst et telefonnr. i henvendelsen, der er registreret med de oplysninger der ønskes oplyst, ændret, slettet eller overført. Og at dette kan bekræftes ved opkald til telefonen.
  6.2.3.3 Vi kan kræve yderligere dokumentation.
 3. Retten til indsigt
  Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandler, vi i forbindelse med behandlingen benytter.
 4. Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 5. Retten til sletning
  I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, f.eks. for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.
 6. Retten til at begrænse behandlingen
  I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.
 7. Retten til data-portabilitet
  Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  2. Du har ret til at få personoplysningerne transmitteret direkte til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt.
 8. Retten til indsigelse
  8.1. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.
  6.8.2. Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.
 9. Retten til at tilbagekalde samtykke
  9.1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, f.eks. samtykke til at vi må sende dig direkte marketing.
 10. Retten til at klage
  10.1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, om vores indsamling og behandling af dine personoplysninger.
  6.10.2. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, om vores behandling af din henvendelse omkring dit ønske om brug af dine rettigheder.
  6.10.3. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

7. Datasikkerhed og dataopbevaring
 1. Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 2. I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, så kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.
 3. Personoplysninger lagres på vores sikre servere, der stilles til rådighed og administreres af et tredjepart firma med speciale i hosting og datasikkerhed. Serverne er fysisk placeret i et topsikret dansk datacenter. Vi har en databehandler aftale med dette hosting firma.
 4. Alle kodeord opbevares envejs krypteret og efter markedsledende standarder.
 5. Personoplysninger, som vi registrerer om dig opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende automatisk slettet, hvis kontoen har været inaktiv i 5 år.

 

8. Cookies
 1. Vi benytter os af cookies til
  1.1. at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider.
  8.1.2. levere placeringstjenester, hvis du vælger at dele din geografiske placering.
 2. Ved at bruge vores hjemmeside eller Apps godkender du brugen af cookies.
 3. En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
 4. Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

 

9. Links til tredjeparthjemmesider
 1. Vores hjemmeside, Apps eller e-mail kommunikation, kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider – F.eks. Facebook, Instagram, leverandører, etc. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, bedes du bemærke at de har deres egne Databeskyttelsespolitikker, og at vi ikke accepterer et eventuelt erstatningsansvar for disse politikker eller de pågældende linkede hjemmesider. Gennemlæs venligst disse tredjeparts hjemmesiders egne politikker, inden du afgiver personoplysninger til dem.

 

10. Opdateringer til denne Databeskyttelsespolitik
 1. Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne Databeskyttelsespolitik. Det vil altid fremgå øverst på siden i pkt. 1.1, hvornår Databeskyttelsespolitikken senest er opdateret.
 2. Vi kan opdatere denne Databeskyttelsespolitik fra tid til anden som reaktion på skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Når vi opdaterer vores Databeskyttelsespolitik, vil vi træffe passende foranstaltninger for at informere dig, i overensstemmelse med betydningen af de ændringer, som vi foretager. Vi vil indhente dit samtykke til eventuelle væsentlige ændringer til Databeskyttelsespolitik, hvis og hvor dette kræves ved gældende databeskyttelseslove.
 3. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

 

11. Kontakt oplysninger
 1. Rønde Stof, CVR nr. 33610130 er “dataansvarlig” for de personoplysninger vi indsamler om dig.
 2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Databeskyttelsespolitik, eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende vis: rondestof@mail.dk.