Menu
Your Cart

Cookies & Privatliv

Cookies & Privatliv
Tak, for at du har valgt at handle hos Rønde Stof.
Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.
Udover, at have kvalitetsvarer på hylderne til gode priser, er vores mål derfor at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores services.
I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af køb på vores hjemmeside.
Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Hvilke ydelser leverer vi
Vores virksomhed sælger skønne metervarer til drenge, piger, såvel som til voksne, såvel som garn, tilbehør til syning, strik, hækling og broderi og voksduge.
Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.
I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata?
Persondata kan være mange ting.
Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.
Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.
Hvis flere persondata ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler persondata på flere måder
Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:
Når du bruger vores webshop – gemmer vi din IP-adresse
Når du køber vores produkter online – gemmer vi dit navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, ordrenummer, fakturanummer og IP-adresse.
Når du køber vores produkter fysisk i vores butik – gemmer vores samarbejdspartner dine betalingsoplysninger.
Når du er i kontakt med vores kundeservice – gemmer vi dit navn, telefonnummer og ordrenummer, som bliver slettet, når opgaven er løst.
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev – gemmer vi navn, mail, fødselsdato, din kode (som vi ikke kan tilgå) og IP.
Når du opretter en konto på vores hjemmeside - gemmer vi navn, adresse, mail, telefonnummer, region, land, din kode (som vi ikke kan tilgå) og IP.
Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser – oplyser du dit navn.
Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med – gemmer vi afhængig af hvilken samarbejdspartner der er tale om navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato, region, land, din kode (som vi ikke kan tilgå), IP eller betalingsoplysninger.
Når vi køber tjenester og data fra andre virksomheder – gemmer vi afhængig af hvilken samarbejdspartner der er tale om navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato, region, land, din kode (som vi ikke kan tilgå), IP eller betalingsoplysninger.

Du kan se i menuen nedenfor, hvorfor vi gør det og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

Her kan du læse følgende:
At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata
At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde
Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål
Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:
I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores service til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.
Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.
Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivningen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.
Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem, fordi det var nødvendigt, oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.
I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil kende om dig, så vi kan tilpasse vores produkter og markedsføring til dig, således at vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.
Det er også indsamling af persondata om din færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresse og placering af cookies på din computer. Dette er nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt.
Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere     vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må     indsamle
 og bruge disse persondata.
Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.
Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved enten at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik eller ved selv at gå ind på din konto under Mit GDPR Tools under din konto og vælge at slette dine oplysninger og konto. Vær dog opmærksom på at hvis du vælger at slette din konto, så sletter du også din indkøbshistorik.
Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor. Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.
Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata vi indsamler ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.
Vi lægger bl.a. vægt på:
Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt, som nævnt i de følgende afsnit
Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
My GDPR Tools
Vi har hos Rønde Stof valgt at give dig mulighed for enkelt at se hvilke oplysninger vi gemmer om dig, hvis du har oprettet en konto. Du skal blot vælge My GDPR Tools ude i venstre margen, når du er logget ind på din konto. Her kan du både se hvilke oplysninger vi har gemt om dig, ligesom du selv har mulighed for at slette dine oplysninger, hvis du ønsker det. Vær dog opmærksom på at hvis du vælger at slette din konto, så sletter du også din indkøbshistorik.

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt og kunne dokumentere det over for myndighederne.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.
Det gør vi ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig.
Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer eller selv ændre oplysningerne under din konto.

Vi videregiver dine persondata i disse tilfælde
Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:
det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
du har givet os samtykke til det, eller
det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag)
det er som led i vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU

Hvis det er nødvendigt. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere.
Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.
Det kan f.eks. være levering af varer til din hjemmeadresse, produktion af varer, hjemtagelse af varer eller outsourcing af vores IT-systemer.

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart. Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.
I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter.
Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

Vores anvendelse af databehandlere
, både i og uden for EU. Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Et tredjeland kan f.eks. være visse lande i Afrika. USA er ikke et tredjeland pga. den såkaldte Privacy-Shield aftale mellem USA og EU, hvis virksomheden i USA har tilsluttet sig Privacy-Shield-aftalen.
Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

Du har mange rettigheder
I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:
Ret til at få forkerte persondata rettet
Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi
Ret til at få slettet dine persondata
Ret til at kræve begrænsning
Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Ret til at tilbagekalde samtykke
Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Ret til at undgå profilering
Ret til at klage over vores behandling af dine persondata
Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene i bunden.

Ret til at få forkerte persondata rettet
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved at sende dig en bekræftelse ved aftalens indgåelse, om de persondata vi har registreret om dig.
Du har ret til at få rettet dine persondata, som vi er i besiddelse af.

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene.
Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.
Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi længere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

Ret til at kræve begrænsning af behandling
Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

Ret til at gøre indsigelse imod behandling
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du har givet os.

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU
Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.
Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA.
Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy-Shield aftalen og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.
Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser
Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.
Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed eller træffer automatiske afgørelser.

Klage
Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.
Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”klage” i emnefeltet.
Du kan skrive til os på rondestof@mail.dk
Vi vil da kigge på din henvendelse hurtigst muligt, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.
Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:
Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Børn
Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.
Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.
Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.
Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?
Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.
Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.
I dette afsnit kan du læse, at
Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata
Vi har implementeret IT-tekniske foranstaltninger
Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau
Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder retningslinjer og procedurer.
Det inkluderer blandt andet, at persondata kun er tilgængelig for de medarbejdere, der har brug for det.
Medarbejdere, der har brug for at håndtere persondata, underskriver en tavshedserklæring.
Inkluderet i vores regler om informationssikkerhed er også, at vi løbende vil træne evt. medarbejdere i korrekt håndtering af persondata og kontrollerer, at reglerne overholdes af medarbejderne.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:
Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata
Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse
Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata
Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt
Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder
Risikoen og ansvarsfraskrivelse
Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.
Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.
Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.
Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter, vores webshop, systemer og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.
Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.
Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti efter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerheden på din computer.
Vi anbefaler, at du løbende opdaterer softwaren på de computere og mobile devices du bruger og aldrig oplyser dit password til andre.

Underretning
Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.
Skulle vores IT-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.
Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger
Vores virksomhed Rønde Stof er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Udgiver
Webshoppen ejes og publiceres af:
Rønde Stof
Hovedgaden 27A
8410 Rønde
CVR: 33610130
Telefonnr.: 5130 8410
Mail: rondestof@mail.dk
Website: www.rondestof.dk

Opdatering af denne Persondatapolitik
Vi opdaterer vores persondatapolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.
Når vi laver ændringer i persondatapolitikken, vil vi nævne det herunder.
Sidst opdateret 1. april 2022.

Du finder desuden vores handelsbetingelser og nyhedsbrevsvilkår under de respektive links.

Vi passer på dine data
Hjemmesiden anvender cookies og indsamler persondata om IP, ID og din browser til statistik og marketingformål.
Du kan læs yderligere under Privatliv o Cookies